Historiikin tilaajan opas

Yritykset ja yhdistykset tilaavat usein historiikin juhlistamaan esimerkiksi 50 tai 100 vuoden taivalta.

Tämän vuoksi yritysjohdolla tai yhdistyksen johtokunnalla on harvoin kokemusta historiaprojektin toteuttamisesta.

Tripylon auttaa sinua historiahankkeen kaikissa vaiheissa. Noudattamalla parhaita käytäntöjä hanke valmistuu ajoissa ja kustannukset pysyvät kurissa.

Historiahankkeen aluksi sovitaan laadittavan historiikin laajuudesta. Laajuus ratkaisee, kuinka paljon historiaprojektille on varattava aikaa ja työkuukausia.

Sekä tutkimustyö että historiikin kirjoittaminen vaativat aikaa. Kuukaudessa syntyy noin 16 sivua valmista tekstiä. Niinpä pienenkin kirjasen kirjoittamiselle on varattava noin kuusi työkuukautta.

Ammattitaitoinen historiantutkija kirjoittaa vuodessa noin 180 sivun laajuisen käsikirjoituksen. Teoksen kuvituksen kokoamiseen on hyvä varata vielä yksi kuukausi.

Kun teksti on valmis, ja asiakas on hyväksynyt käsikirjoituksen, käsikirjoitus siirtyy graafikolle. Graafikko suunnittelee teoksen ulkoasun ja taittaa kirjan. Tämä vaihe kestää noin kuukauden.

Lopuksi kirja on painettava ja sidottava. Nämä vaiheet saatetaan toteuttaa eri paikkakunnilla ja eri yrityksissä. Siksi myös tämä vaihe vie kuukauden.

Pienenkin kirjan kirjoittaminen ja valmistaminen kestää siis noin 8‒9 kuukautta. Tämän vuoksi historiahanke kannattaa käynnistää viimeistään vuotta ennen toivottua julkaisupäivää. Vähänkin laajempi hanke on syytä käynnistää kaksi tai kolme vuotta ennen julkaisuhetkeä.

Yleensä historiikin tilaava yritys tai yhdistys nimittää historiahankkeelle ohjausryhmän.

Ohjausryhmän tehtävänä on lukea käsikirjoitus ja hyväksyä se tilaajan puolesta. Kun ohjausryhmä on pieni, päätöksenteosta ja työskentelystä tulee tehokasta. Silloin historiikki valmistuu ajallaan.

Ihannetapauksessa asiakasyrityksen toimitusjohtaja sekä toinen asiakkaan edustaja muodostavat ohjausryhmän ytimen. Tällöin ohjausryhmän jäsenet tuntevat hankkeen käytettävissä olevat resurssit. Heidän tehtävänsä on varmistaa, että valmis käsikirjoitus on toivotunlainen.

Usein historiaprojektin ohjausryhmään kannattaa ottaa mukaan ulkopuolinen asiantuntijajäsen, joka osaa arvioida käsikirjoitusta historiantutkijan näkökulmasta. Hänen tehtävänään on esittää puolueeton näkemys valmiista käsikirjoituksesta.

Kun ohjausryhmä on hyväksynyt käsikirjoituksen, alkaa kirjan suunnittelu. Sen jälkeen kirja painetaan, sidotaan ja julkistetaan.

Julkistamistilaisuudessa kirjan tilaaja ja kirjoittaja pitävät yleensä puheen ja lyhyen esityksen historiikin teemoista. Laajat historiateokset julkistetaan usein historiaseminaarin yhteydessä.

Tripylonin osakkailla on runsaasti kokemusta suurten kulttuurihankkeiden johtamisesta ja toteuttamisesta. Siksi meihin kannattaa ottaa yhteyttä myös silloin, kun etsit historiahankkeen ulkopuolista asiantuntijaa, päätoimittajaa tai apua hankkeen johtamisessa.

Historiantutkija Jutta Julkunen vastaa Tripylonissa kulttuurihankkeiden johtamisesta ja kirjateosten toteuttamisesta.